תקציר עמ' 450 - ת. 4

מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות במשולש שווה שוקיים