מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות במשולש שווה שוקיים