תקציר חישוב שטח משולש

שטח משולש, שטח משולש ישר זוית, שטח משולש שווה שוקיים, עמ׳ 417 - ת. 6