תקציר מציאת אורכי צלעות במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס

חישובים במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס, דוגמה א׳