תקציר משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים

הוצאת שורש ריבועי של ביטוי אלגברי, פתרון משוואות ריבועיות עם פרמטרים, דוגמה א׳