תקציר עמ' 495 - ת. 9

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת זויות בעזרת משפט הקוסינוסים