תקציר עמ' 495 - ת. 4

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת צלעות בעזרת משפט הקוסינוסים