תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים), מציאת זויות וחישוב שטח טרפז בעזרת משפט הקוסינוסים