תקציר עמ' 504 - ת. 10

תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים), מציאת זויות וחישוב שטח טרפז בעזרת משפט הקוסינוסים