תקציר עמ' 504 - ת. 3

תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים), מציאת צלעות במקבילית בעזרת משפט הקוסינוסים