תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים), מציאת צלעות במקבילית בעזרת משפט הקוסינוסים