תקציר עמ' 510 - ת. 7

פתרון בעיות עם אותיות (משולשים) בעזרת משפט הקוסינוסים