תקציר עמ' 779 - ת. 22

סימון ערכי הנקודות קצה הקטע המואנך ב-x וקביעת ערך y לפי הפונקציה