תקציר עמ' 766 - ת. 11

חישוב סכום שטח ריבועים ושטח מלבן מינימלי