תקציר עמ' 660 - ת. 10

מציאת שיעורי נקודה בעזרת נתון ערך הנגזרת