תקציר עמ' 703 - ת. 45

מציאת שיעורי ה-x של נקודות קיצון של פונקציית פולינום