תקציר עמ' 703 - ת. 34

מציאת נקודות קיצון של פונקציית פולינום, סיווג נקודות הקיצון באמצעות סביבת ערכים או באמצעות הנגזרת השנייה