מציאת נקודות קיצון של פונקציית פולינום, סיווג נקודות הקיצון באמצעות סביבת ערכים או באמצעות הנגזרת השנייה