תקציר עמ' 702 - ת. 16

מציאת נקודות קיצון של פונקציית פולינום, סיווג נקודות הקיצון באמצעות סביבת ערכים או באמצעות הנגזרת השנייה