תקציר סיווג נקודות הקיצון בעזרת הנגזרת השנייה

מציאת וסיווג נקודות קיצון בעזרת הנגזרת השנייה, התיאור הגרפי של הנגזרת, השלבים למציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה, דוגמה ב׳