תקציר עמ' 702 - ת. 4

מציאת נקודות קיצון על גבי גרף של פונקציה וקביעת סוגן