תקציר עמ' 719 - ת. 26

מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקציית פולינום