מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקציית פולינום