תקציר עמ' 711 - ת. 3

מציאת נקודת פיתול של פונקציית פולינום