תרגיל חזרה מסכם בנושא נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים בעזרת השלבים למציאת נקודות קיצון של פונקציה