תקציר עמ' 709 - ת. 35

תרגיל חזרה מסכם בנושא נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים בעזרת השלבים למציאת נקודות קיצון של פונקציה