תקציר עמ' 685 - ת. 24

מציאת משוואת משיקים על פי השיפוע