תקציר עמ' 683 - ת. 2

מציאת משוואת המשיק על פי נקודת ההשקה, מציאת הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x