סרטוט גרף הנגזרת של פונקציית פולינום על פי נתוני הפונקציה