תקציר עמ' 752 - ת. 13

סרטוט גרף הנגזרת של פונקציית פולינום על פי נתוני הפונקציה