תקציר עמ' 742 - ת. 2

התאמת סרטוט גרף של פונקציית פולינום לפונקציה נתונה