התאמת סרטוט גרף של פונקציית פולינום לפונקציה נתונה