תקציר עמ׳ 728 - ת. 42

חקירת פונקציית פולינום עם משיק