תקציר עמ' 242 - ת. 15

תרגילים שונים - משולש ישר זוית