תקציר עמ' 241 - ת. 9

תכונת התיכון ליתר במשולש ישר זוית והמשפט ההפוך