תקציר עמ' 215 - ת. 7

מושגים עיקריים בנושא ישרים מקבילים