תקציר עמ' 83 - ת. 30 , 40

פתרון משוואות ריבועיות עם פרמטרים