תקציר עמ' 82 - דוגמה ב'

פתרון משוואות ריבועיות עם פרמטרים