תקציר משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים - המשך

פתרון משוואות פרמטריות ע״י הוצאת גורם משותף, פירוק לגורמים, דוגמה ב׳