פירוק לגורמים על פי הנוסחאות לדו איבר בריבוע, דוגמה ג׳