תקציר פירוק לגורמים עפ״י הנוסחאות לדו איבר בריבוע

פירוק לגורמים על פי הנוסחאות לדו איבר בריבוע, דוגמה ג׳