תקציר עמ' 453 - ת. 19

הבעת יחס בין צלעות על פי זוית נתונה במשולש שווה שוקיים, מציאת זוית על פי יחס בין שתי צלעות