תקציר עמ' 452 - ת. 18

הבעת וחישוב יחס בין צלעות על פי זוית נתונה במשולש שווה שוקיים, מציאת זוית על פי יחס בין שתי צלעות