תקציר עמ' 450 - דוגמה ד'

מציאת זוית על פי יחס ומציאת יחס על פי זוית