תקציר עמ' 449 - דוגמה ג'

מציאת יחס בין שתי צלעות על פי זוית נתונה