תקציר עמ' 448 - דוגמאות א' - ב'

מציאת זוית על פי יחס שבין שתי צלעות במשולש שווה שוקיים