תקציר עמ' 783 - ת. 47

סימון ערכי הנקודה ב-x וקביעת ערך y לפי הפונקציה