תקציר עמ' 782 - ת. 36

סימון ערכי הנקודה ב-x וקביעת ערך y לפי הפונקציה