תקציר עמ' 781 - ת. 32

סימון ערכי הנקודות קצה הקטע המואנך ב-x וקביעת ערך y לפי הפונקציה