מציאת השיפוע הגדול ביותר שיוצר המשיק לגרף פונקציה עם הכיוון החיובי של ציר ה- x, מציאת נקודת ההשקה, דוגמה ה׳