תקציר עמ' 782 - ת. 39

מציאת אורך קטע מינימלי המקביל לציר ה- x