תקציר עמ' 780 - ת. 26

פתרון בעיית קיצון העוסקת בריבועי מרחקים