תקציר עמ׳ 774 - דוגמה ג׳

מציאת אורך קטע מקסימלי המקביל לציר ה- x