תקציר אורכי קטעים המאונכים לציר ה- x

מציאת אורך קטע מינמלי המאונך לציר ה- x, דוגמה ב׳