תקציר עמ' 778 - ת. 16

פתרון בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, מציאת שיעורי נקודה עבורה שטח מלבן הוא מקסימלי