תקציר עמ' 777 - ת. 14

פתרון בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, חישוב סכום שיעורי נקודה מקסימלי ומינימלי, חישוב מינמום מוחלט