תקציר בעיות קיצון - שטחים

פתרון בעיות מינימום ומקסימום עם פונקציות וגרפים, דוגמה א׳, עמ׳ 775 - ת. 1