תקציר עמ' 772 - ת. 5

פתרון בעיית קיצון כלכלית מסוג תשלומים ומחירים